ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.อำนาจเจริญ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
2 สพป.อำนาจเจริญ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2500
-
3 โรงเรียนในสังกัด ๑๕ แห่ง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
6090
-
4 โรงเรียน25แห่ง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
10767
-
5 โรงเรียน37แห่ง 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
14101
-
6 โรงเรียนในสังกัด29แห่ง 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
12138
-
7 โรงเรียนในสังกัด31แห่ง 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
12844
-
8 โรงเรียนในสังกัด44แห่ง 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
20731
-
9 โรงเรียน จำนวน 19 แห่ง 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
7660
-
10 โรงเรียน5แห่ง 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2400
-
11 โรงเรียน2แห่ง 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
900
-
12 รร.บ้านม่วงโป้หนองนำ้ขุ่น 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
    รวมการผลิต  
95531