ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 วัดประดู่ทรงธรรม,กลางคลอง27,คอตันคลอง27,วัดพนัญเชิง,วัดผึ่งแดด,วัดพุทไธศวรรย์,วัดลาดทราย,วัดโคกโพธิ์,วัดท้าวอู่ทอง,บ้านกะทุ่มลาย 25 กันยายน  พ.ศ. 2559
7000
-
2 สพป.พระนครศรีอยุุธยา เขต ๑, ร.ร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา,ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
17000
3 ร.ร.วัดคานหาม,ร.ร.พระอินทร์ศึกษา,ร.ร.บ่อแร่,ร.ร.วัดหนองไม้ซุง,ร.ร.วัดขุนทิพย์,ร.ร.บ้านเป็ด,ร.รงวัดหันตรา,ร.ร.วัดบ้านหีบ,ร.ร.วัดสนามทอง,ร.ร.วัดดอนพุดซา,ร.ร.บ้านข่อยโทน 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12200
4 ร.ร.ประตูชัย,ร.ร.บ้านคลองตะเคียนหมู่ 2,ร.ร.วัดกลางคลองสระบัว,ร.ร.วัดนนทรีย์,ร.ร.วัดโคงช้าง,ร.ร.สิทธิพยากรณ์,ร.ร.ปฐมวิทยาคาร,ร.ร.วัดโคกมะยม,ร.ร.วัดศรีประชา,ร.ร.วัดบัวงาม,ร.ร.วัดดาวคะนอง,ร.ร.วัดหนองบัว,ร.ร.วัดสว่างอารมณ์,ร.ร.เชาวน์วัศ,ร.ร.วัดพรานนก,ร.ร.วัดน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
20687
5 ร.ร.วัดโตนดเตี้ย,ร.ร.วัดสว่างอารมณ์(อ.พระนครฯ),ร.ร.วัดพะยอม,ร.ร.วัดลาดทราย,ร.ร.ชุมชนวัดสำพะนียง,ร.ร.วัดสะแก,ร.ร.วัดหัวคุ้ง,ร.ร.วัดกลาง(ปากกราน),ร.รงวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา,ร.ร.วัดพระญาติการาม,ร.ร.วัดช้าง,ร.ร.จริญกิมลี้กิจจาธร 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10559
6 ร.ร.วัดนางคุ่ม,ร.ร.วัดยมนาตามธรรม,ร.ร.วัดเจริญธรรม,ร.ร.วัดพระแก้ว,ร.ร.วัดนาค,ร.ร.วัดทำใหม่,ร.ร.วัดสุคันธาราม,ร.ร.วัดมเหยงค์,ร.ร.วัดปากกราน,ร.ร.วัดอุทการาม,ร.ร.บ้านลำแดง,ร.ร.วัดธรรมจริยา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10097
-
7 ร.ร.ชลประทานอนุเคราะห์,ร.รงวังน้อยวิทยาภูมิ,ร.ร.วัดพระงาม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6900
-
8 ร.ร.วัดหนองเป้า, ร.ร.วัดกุฎีลาย, ร.ร.วัดทุ่งมน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2799
-
9 ร.ร.วัดบ้านชุ้ง, ร.ร.วัดมณฑลประสิทธิ์, ร.ร.วัดโพธิ์ทอง, ร.ร.วัดหัวคุ้ง(ทำเพิ่มเติม), ร.ร.วัดน้อย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3620
-
10 ร.ร.วัดเทพคันธาราม,ร.ร.สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา,ร.ร.วัดวงษ์สวรรค์(ทำเพิ่มเติม),ร.ร.วัดนางชี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2517
-
11 ร.ร.วัดสำมะกัน,ร.ร.วัดจงกลณี 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
    รวมการผลิต  
94079