ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
3 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
4 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
5 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
6 โรงเรียนพระครูวิทยา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
7 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
8 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
9 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
10 โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
11 กลุ่มครูสตรีลำปลายมาศ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100000
12 รร.วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
13 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
14 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
15 รร.บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ อ.ชำนิ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
16 โรงเรียนบ้านยาง\"คุรุราษฎร์รังสรรค์\" อ.ลำปลายมาศ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
17 โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) อ.เมืองบุรีรัมย์ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
18 รร.บ้านโคกหัวช้าง อ.เมืองบุรีรัมย์ 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
19 โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ อ.บ้านด่าน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
    รวมการผลิต  
110346