ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 หอประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
2 โรงเรียนบ้านขามน้อย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
3 โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
4 โรงเรียนบ้านคอกควาย อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
5 โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
6 โรงเรียนบ้านถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
7 โรงเรียนบ้านตะโก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
8 โีรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
9 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
509
-
10 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
409
-
11 โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
209
-
12 โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
13 โรงเรียนไตรคาม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
14 โรงเรียนโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
-
15 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2100
-
16 โรงเรียนบ้านโคกเฟือง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
17 โรงเเรียนบ้านบาระแนะ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
18 โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอนางรอง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
219
19 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
20 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย สังกัด สพป. บร. 3 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
399
21 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย สังกัด สพป. บร.3 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
499
22 โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
23 โรงเรียนบ้านห้วยก้อม ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
24 ณ. โรงเรียนบ้านคลองหิน 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
25 รร.บ้านสมจิต 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
26 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
550
-
27 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน อำเภอละหานทราย 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
28 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด(อ.โนนดินแดง) 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
29 โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
30 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
31 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
    รวมการผลิต  
15894