ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ชลบุรี เขต 2 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
2 โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
3 โรงเรียนวัดป่าแก้ว 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
4 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
5 โรงเรียนวัดศรีประชาราม 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
6 โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
7 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
8 โรงเรียนวัดแหลมแค 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
9 โรงเรียนวัดบ้านกลาง 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
10 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
11 โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
12 โรงเรียนวัดหัวถนน 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
13 สพป.ชลบุรี เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
14 โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
15 โรงเรียนวัดทรงธรรม 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
16 โรงเรียนวัดหนองสังข์ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
17 โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
18 โรงเรียนวัดโคกเพลาะ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
19 โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
20 โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
21 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
22 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
23 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
24 โรงเรียนบ้านทับร้าง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
25 โรงเรียนบ้านวังมะเดืื่อ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
26 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2999
27 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2900
-
28 โรงเรียนวัดเนินสัก 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
29 โรงเรียนเพลินจิต 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
30 โรงเรียนวัดบ้านศาลา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
31 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
32 โรงเรียนวัดบางนาง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
33 โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
34 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
35 โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
36 โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
37 โรงเรียนวัดหนองปรือ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
38 โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
39 โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
40 โรงเรียนบ้านเกาะโพธื์(วันครู2500) 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1600
41 โรงเรียนบ้านสามแยก 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
42 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
43 โรงเรียนวัดเนินตามาก 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
179
44 โรงเรียนวัดบ้านเก่า 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
45 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
46 โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
599
47 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
48 โรงเรียนบ้านคลองโค 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
49 โรงเรียนวัดเซิดสำราญ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
50 โรงเรียนวัดห้วยยาง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
51 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
52 โรงเรียนบ้านแปลง 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
53 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
599
54 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
55 โรงเรียนวัดหนองกะขะ 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
56 โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
57 โรงเรียนวัดเกาะลอย 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
58 โรงเรียนวัดแปลงเกต 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
59 โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชนบน 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
60 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
61 โรงเรียนวัดเขาวังแก้ว 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
62 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
63 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
64 บ้านคลองตาเพชร 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
65 โรงเรียนบ้านบางแสม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
66 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
67 โรงเรียนบ้านทรายมูล 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
68 โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
69 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
220
-
70 โรงเรียนบ้านบึงตะกู 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
559
-
71 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
    รวมการผลิต  
54798