ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนประเสริฐสุข 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
3 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
4 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
5 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
6 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อำเภอสัตหีบ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2250
7 โรงเรียนตันตรารักษ์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
9 โรงเรียนบ้านระเวิง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
-
10 โรงเรียนปัญญานฤมิตร 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4025
11 โรงเรียนวัดวังค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1050
-
12 โรงเรียนบ้านห้วยกรุ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
750
-
13 โรงเรียนอนุบาลบุญพึ่ง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
750
14 โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4220
15 โรงเรียนบ้าน ก.ม.ห้า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1299
-
16 โรงเรียนอักษรพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
17 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
18 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์ อำเภอบางละมุง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
9000
-
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2400
20 โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3999
21 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
22 โรงเรียนประเสริฐสุข 26 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1499
    รวมการผลิต  
61642