ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 14 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
4 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
5 โรงเรียนท่าศาลา 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
6 โรงเรียนวัดป่าตาล 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
7 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
8 โรงเรียนวัดป่าแดด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
9 โรงเรียนวัดป่าตัน 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
10 โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
11 โรงเรียนวัดเมืองสาตร 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
12 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
13 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
14 โรงเรียนท่าศาลา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
15 โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
16 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
17 ห้องประชุม อาคาร 79 ปีรัฐราษฎร์รวมใจ โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
18 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
19 โรงเรียนวัดเสาหิน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
20 โรงเรียนวัดแม่ผาแหน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
    รวมการผลิต  
13800