ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
    รวมการผลิต  
5000