ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
2 โรงเรียนวัดจันทนาราม สังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
257
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
589
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
178
-
5 รร.บ้านคลองกะพง สพป.จันทบุรีเขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
6 รร.อนุุบาลบ้านหนองคล้า สพป.จันทบุรีเขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
7 รร.วัดจันทนาราม สพป.จันทบุรีเขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
920
8 รร.บ้านคลองลาว สพป.จันทบุรีเขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
9 รร.วัดเกาะขวาง สพป.จันทบุรีเขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
670
10 โรงเรียนวัดดอนตาล 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
11 โรงเรียนบ้านประแกต สพป.จันทบุรีเขต 1 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
12 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
13 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.จันทบุรีเขต 1 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
14 โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
230
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา สพป.จันทบุรีเขต 1 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
16 โรงเรียนวัดพลับพลา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
17 โรงเรียนวัดสิงห์ สพป.จันทบุรีเขต 1 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
530
18 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรีเขต 1 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
19 โรงเรียนวัดจันทนาราม สพป.จันทบุรีเขต 1 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
21 โรงเรียนบ้านต้นกระบก 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
22 โรงเรียนวัดโขดหอย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
23 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
24 โรงเรียนบ้านคลองลาว 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
25 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
789
26 โรงเรียนวัดสามผาน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
27 โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
399
28 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
29 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
30 โรงเรียนบ้านจ้าวหลาว 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
31 โรงเรียนบ้านโป่งวัว 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
32 โรงเรียนวัดหนองไทร 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
360
33 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
34 โรงเรียนวัดคลองขุด 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
35 โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
290
36 โรงเรียนบ้านต้นกระบก 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
550
37 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ สพป.จันทบุรีเขต 1 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
489
38 กลุ่มโรงเรียนไตรภาคีจันท์ 1 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
    รวมการผลิต  
17601