ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สถานศึกษาในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
104999
    รวมการผลิต  
104999