ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อ.ปากชม จ.เลย 28 กันยายน  พ.ศ. 2559
1569
2 โรงเรียนบ้านไร่ทาม อ.เมืองเลย จ.เลย 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
3 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด และโรงเรียนบ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 อ.เชียงคาน จ.เลย 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
540
-
4 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
5 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อ.นาด้วง จ.เลย 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ อ.เมืองเลย จ.เลย 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
7 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1310
8 โรงเรียนบ้านนาค้อ อ.ปากชม จ.เลย 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
9 โรงเรียนบ้านนาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
10 โรงเรียนบ้านคกเลา อ.เชียงคาน จ.เลย 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
11 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อ.เมืองเลย จ.เลย 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
12 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อ.เมืองเลย จ.เลย 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
65
-
13 โรงเรียนบ้านเสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
225
-
14 โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง อ.เมืองเลย จ.เลย 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
15 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
16 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ อ.เมืองเลย จ.เลย 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
17 โรงเรียนบ้านชมน้อย อ.ปากชม จ.เลย 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
360
-
18 สพป.เลย เขต 1 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
19 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
20 โรงเรียนบ้านยาง อ.ท่าลี่ จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1070
-
21 โรงเรียนบ้านใหม่ อ.เชียงคาน จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
22 โรงเรียนบ้านคกงิ้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
525
-
23 โรงเรียนเมืองเลย อ.เมืองเลย จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12000
-
24 โรงเรียนบ้านปากยาง อ.ท่าลี่ จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
25 โรงเรียนบ้านน้ำพร อ.เชียงคาน จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
26 โรงเรียนบ้านผาพอด อ.เชียงคาน จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
-
27 โรงเรียนบ้านวังยาว อ.เมืองเลย จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
28 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย อ.ปากชม จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
29 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย อ.เมืองเลย จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
-
30 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง อ.เมืองเลย จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
31 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อ.นาด้วง จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
760
-
32 โรงเรียนบ้านกกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
33 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว อำเภอเมืองเลย จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
34 โรงเรียนบ้านเชียงคาน \"วิจิตรวิทยา\" อ.เชียงคาน จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
35 โรงเรียนมโนบุเรศบำรุงการ อ.เมืองเลย จ.เลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
36 โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
37 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
38 โรงเรียนบ้านน้ำพร อ.เชียงคาน จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
39 โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ อ.เชียงคาน จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
40 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อ.เชียงคาน จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
41 โรงเรียนบ้านนาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1300
42 โรงเรียนบ้านสงเปือย อ.เชียงคาน จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
43 โรงเรียนบ้านบุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
44 โรงเรียนบ้านอุมุง อ.เชียงคาน จ.เลย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
45 โรเงรียนชุมชนบ้านเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
46 โรงเรียนบ้านน้ำพร อ.เชียงคาน จ.เลย 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
47 โรงเรียนบ้านกกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
48 โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ อ.เมืองเลย จ.เลย 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
-
49 โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ อ.ปากชม จ.เลย (บ้านหาดคัมภีร์ , บ้านคกเว้า, บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง,บ้านนาโม้ ) 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1210
50 โรงเรียนบ้านปากหมากและโรงเรียนบ้านท่าบุ่ง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
51 โรงเรียนบ้านกำพี้ อ.เมืองเลย จ.เลย 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
389
52 โรงเรียนบ้านก้างปลา อ.เมืองเลย จ.เลย 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
53 โรงเรียนบ้านหนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
195
54 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 อ.เชียงคาน จ.เลย 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
55 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา อ.เมืองเลย จ.เลย 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
789
56 โรงเรียนบ้านโพน อ.เมืองเลย จ.เลย 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
119
57 โรงเรียนอนุบาลเลย อ.เมืองเลย จ.เลย 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1580
58 โรงเรียนบ้านแก้วเมธี อ.นาด้วง จ.เลย 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
59 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
60 โรงเรียนบ้านนาโคก อ.เมืองเลย จ.เลย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1289
61 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย อ.เมืองเลย จ.เลย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
790
62 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย อ.ปากชม จ.เลย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
63 โรงเรียนบ้านน้ำภู อ.เมืองเลย จ.เลย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
64 โรงเรียนบ้านปางคอม อ.ปากชม จ.เลย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
989
65 โรงเรียนบ้านส้าน อ.เมืองเลย จ.เลย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
66 โรงเรียนบ้านหนองผำ อ.เมืองเลย จ.เลย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
67 โรงเรียนอนุบาลเลย อ.เมืองเลย จ.เลย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1855
68 โรงเรียนอนุบาลเลย อ.เมืองเลย จ.เลย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2763
69 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
70 โรงเรียนบ้านน้ำมี อ.ท่าลี่ จ.เลย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
181
71 โรงเรียนห้วยซวกลกเลาใต้ อ.เชียงคาน จ.เลย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1089
72 โรงเรียนบ้านตูบโกบและโรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้ว อ.เมืองเลย จ.เลย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
73 โรงเรียนบ้านอาฮีและโรงเรียนบ้านน้ำพาน อ.ท่าลี่ จ.เลย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
595
74 โรงเรียนอนุบาลเลย อ.เมืองเลย จ.เลย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
583
75 โรงเรียนบ้านกกชุมแสง อ.เมืองเลย จ.เลย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
76 สพป.เลย เขต 1 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
77 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา อ.เชียงคาน จ.เลย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
489
78 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย อ.ปากชม จ.เลย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
79 โรงเรียนบ้านผากลางดง อ.เชียงคาน จ.เลย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
80 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร อ.เชียงคาน จ.เลย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
990
81 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม อ.เมืองเลย จ.เลย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
659
82 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96 (ชุมชนบ้านธาตุ) อ.เชียงคาน จ.เลย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
83 โรงเรียนบ้านเลิง อ.ปากชม จ.เลย 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
84 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด อ.ปากชม จ.เลย 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
85 โรงเรียนบ้านห้วยนา อ.ปากชม จ.เลย 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
86 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย อ.ปากชม จ.เลย 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
87 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อ.เชียงคาน จ.เลย 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
88 โรงเรียนบ้านตาดซ้อ อ.เชียงคาน จ.เลย 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
89 โรงเรียนบ้านวังขาม อ.ท่าลี่ จ.เลย 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
209
-
90 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง อ.ท่าลี่ จ.เลย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
489
91 โรงเรียนบ้านไผ่โทน อ.เมืองเลย จ.เลย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
92 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว อ.เมืองเลย จงเลย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
93 โรงเรียนบ้านกกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2999
94 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน อ.เชียงคาน จ.เลย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
95 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย อ.ปากชม จ.เลย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
310
96 โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน อ.ปากชม จ.เลย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
97 โรงเรียนบ้านก้างปลา อ.เมืองเลย จ.เลย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
98 โรงเรียนบ้านน้ำแคม อ.ท่าลี่ จังหวัดเลย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
99 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
100 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน \"ปทุมมาสงเคราะห์\" 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3500
101 โรงเรียนบ้านปากปัด อ.ปากชม จ.เลย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
102 โรงเรียนบ้านน้ำคิว อ.เมืองเลย จ.เลย 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1089
103 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ อ.ท่าลี่ จ.เลย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
104 โรงเรียนบ้านห้วยโตก อ.เมืองเลย จ.เลย 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
105 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว อ.ปากชม จ.เลย 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
625
106 โรงเรียนบ้านโป่ง อ.เมืองเลยจ.เลย 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
107 โรงเรียนบ้านห้วยด้าย อ.ท่าลี่ จ.เลย 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
    รวมการผลิต  
96994