ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนบ้านผาเยอ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
2 ʾ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
4 ʾ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
5 ʾ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
320
-
6 โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
7 บ้านแม่สะลาบ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
8 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
240
-
9 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
240
-
10 โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
11 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
20
-
12 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
10
-
13 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
14 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
340
-
15 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
-
16 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
17 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
340
-
18 โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
19 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
20 บ้านแม่กะไน 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
21 บ้านแม่ต้อบเหนือ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
22 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
23 บ้านแม่ลาผาไหว 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
24 โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
25 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
26 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
27 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
28 โรงเรียนทองสวัสดิ์ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
29 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
30 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
31 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
32 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
33 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
34 โรงเรียนบ้านแม่เงา 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
35 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
36 บ้านศรีมูลเมือง 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
89
-
37 โรงเรียนบ้านหัวหาด 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
38 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
39 โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
40 โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
41 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
42 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 มกราคม  พ.ศ. 2560
150
-
    รวมการผลิต  
11149