ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.น่าน เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1390
2 สพป.น่าน เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2544
3 สพป.น่าน เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1240
4 สพป.น่าน เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1468
5 สพป.น่าน เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
795
6 สพป.น่าน เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
832
7 สพป.น่าน เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
568
8 สพป.น่าน เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
759
9 สพป.น่าน เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
324
10 สพป.น่าน เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
360
11 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
420
12 สพป.น่าน เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
13 สพป.น่าน เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
860
14 สพป.น่าน เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
    รวมการผลิต  
13560