ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นครราชสีมา เขต 1 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
2 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
3 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
4 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
5 โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
6 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
7 โรงเรียนบ้านทับช้าง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สพป.นม.1 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1559
8 โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
9 โรงเรียนบ้านคนชุม 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
10 โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
213
11 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
990
12 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
13 กลุ่มนโยบายและแผน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
14 โรงเรียนบ้านซาด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
15 โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
16 โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
17 โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
18 โรงเรียนบ้านบึงสาร 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
19 โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3399
20 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
21 โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
22 โรงเรียนบ้านสะพาน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
23 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป.นม.1 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1599
24 โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์539) 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
25 โรงเรียนบ้านมะรุม 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
26 โรงเรียนบ้านธารปราสาท 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
27 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
28 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
29 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
30 โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
31 โรงเรียนอ่างห้วยยาง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
32 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์๓(บ้านใหม่เกษม) 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
259
33 โรงเรียนบ้านระกาย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
34 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
256
35 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
256
36 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
37 โรงเรียนบ้านโคกไผ่ - ขนาย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
38 โรงเรียนบ้านพลจลก 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
39 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
40 โรงเรียนบ้านหนองแจง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
41 โรงเรียนบ้านจอหอ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3516
42 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นม.1 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
43 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นม.1 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
44 โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2016
45 โรงเรียนบ้านคอนน้อย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
46 โรงเรียนบ้านพะไล 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
47 โร 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1100
-
48 โรงเรียนสวนหม่อน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
49 โรงเรียนบ้านมะค่า 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
50 โรงเรียนบ้านมะค่า 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
51 โรงเรียนบ้านโตนด 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
52 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
599
53 โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
54 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม อำเภอโนนสูง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
55 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
56 โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
57 โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
58 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
59 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
60 โรงเรียนบ้านบึงตะโก 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
61 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
62 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
63 โรงเรียนเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
64 กลุ่มอำนวยการ สพป.นม.1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
65 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นม.1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
66 โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
67 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
68 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
69 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
70 โรงเรียนบ้านดอนผวา ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
71 โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
72 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
73 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
74 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
75 โรงเรียนบ้านหัวทะเล 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
650
76 โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
77 โรงเรียนบ้านหนองตาคง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
78 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
79 โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
80 โรงเรียนบ้านวังม่วง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
319
-
81 โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
82 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
83 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
84 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
85 โรงเรียนบ้านหนองปรู 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
86 โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฏร์สามัคคี) 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
87 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
349
88 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
89 โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
90 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสสรค์) 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
91 โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
92 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
93 รงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
94 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
95 โรงเรียนบึงสาลี 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1089
96 โรงเรียนบ้านหนองจำปา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
97 โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1209
98 โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
99 โรงเรียนบ้านหนองม้า 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
100 โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
101 โรงเรียนดอนท้าววิทยา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
102 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1722
103 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
669
104 โรงเรียนบ้านหัวทะเล 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
105 โรงเรียนประชาสามัคคี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
106 โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
107 โรงเรียนบ้านหนองรังกา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
108 โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
109 อำนวยการ , โรงเรียนเมือง นม., โรงเรียนอนุบาล นม., โรงเรียนวัดสระแก้ว ,โรงเรียนสุขานารี 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
110 โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
111 โรงเรียนบ้านต่างตา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
112 โรงเรียนบ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
113 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
114 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
115 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
116 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5000
117 โรงเรียนสุขานารี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5000
118 โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5000
119 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
120 โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
121 โรงเรียนบ้านหัวทะเล 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
122 โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
    รวมการผลิต  
93465