ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นครราชสีมา เขต 4 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
850
-
2 สพป.นครราชสีมา เขต 4 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
94
-
3 เขตพื้นที่บริการ อ.สีคิ้ว 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
34214
-
4 สพป.นครราชสีมา เขต 4 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
15994
-
5 สพป.นครราชสีมา เขต 4 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5574
-
6 สพป.นครราชสีมา เขต 4 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2098
-
7 สพป.นครราชสีมา เขต 4 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10742
8 โรงเรียนในสังกัด สพป.นม.4 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
6593
-
9 สพป.นครราชสีมา เขต 4 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1752
-
10 สพป.นครราชสีมา เขต 4 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4041
-
11 สพป.นครราชสีมา เขต 4 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
13905
-
12 สพป.นครราชสีมา เขต 4 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
20335
-
13 สพป.นครราชสีมา เขต 4 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1796
-
14 โรงเรียนในสังกัด สพป.นม.4 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1198
-
    รวมการผลิต  
119186