ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นครปฐม รร.อนุบาลกำแพงแสน /รร.วัดทะเลบก 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
2 รร.วัดศาลาตึก 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
3 รร.วัดท่าเสา/รร.วัดทะเลบก/รร.วัดลำเหย/รร.วัดทัพหลวง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4400
4 โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
5 ร.ร.ประถมฐานบินกำแพงแสน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
6 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
54000
-
7 ร.ร.บ้านหนองปากโลง/ร.ร.วัดม่วงตารศ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
8 โรงเรียนหอเอก 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
9 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
17000
-
10 รร.วัดพระปฐมเจดีย์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
11 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
12 โรงเรียนวัดตะโกสูง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
13 โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง / โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
14 โรงเรียนบ้านรางมูก 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
15 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1700
-
16 โรงเรียนวัดดอนยายหอม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
17 โรงเรียนวัดนิยมธรรม โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
18 โรงเรียนวัดหนองจิก 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
19 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
890
-
20 โรงเรียนวัดธรรมศาลา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
21 โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
75
-
22 โรงเรียนวัดสามง่าม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
23 โรงเรียนบ้านหนองกะโดน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
-
24 โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
25 โรงเรียนวัดสุขวราราม/โรงเรียนวัดกำแพงแสน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
770
-
26 โรงเรียนวัดกงลาด 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
27 โรงเรียนวัดบ้านหลวง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
28 โรงเรียนวัดหนองกะพี้ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
29 โรงเรียนวัดลำลูกบัว 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
30 โรงเรียนวัดสุขวราราม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
31 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
32 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ โรงเรียนบ้านหนองพงนก 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
850
-
33 โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
34 โรงเรียนวัดห้วยผักชี /โรงเรียนวัดบางแขม 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
35 โรงเรียนวัดหุบรัก 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
36 โรงเรียนบ้านมาบแค 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
37 โรงเรียนวัดหว้าเอน โรงเรียนบ้านทุ่วหัวพรหม 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
595
-
38 โรงเรียนวัดพะเนียงแตก 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
    รวมการผลิต  
99580