ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดรัฐบาลและเอกชน 132 โรง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50000
-
    รวมการผลิต  
50000