ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.แพร่ เขต2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1230
-
    รวมการผลิต  
1230