ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
375
-
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และ ร.ร.วัดท้าวอูทอง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1400
-
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 , ร.ร.วัดท้าวอู่ทอง , ร.ร.บ้านหนองชะอม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1434
-
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 , ร.ร.วัดท้าวอู่ทอง , ร.ร.ชุมชนวัดบ้านโง้ง, ร.ร.บ้านท่าตูม , ร.ร.วัดศรีมงคล 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4070
-
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 , ร.ร.อนุบาลวัดบ้านสร้าง , ร.ร.วัดใหม่กวางทอง, ร.ร.วัดอินทร์ไตรย์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3619
-
6 โรงเรียนบ้านด่าน , โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
-
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 , ร.ร.บ้านแหลมไผ่ และ ร.ร.วัดอินทร์ไตรย์ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1999
-
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 , ร.ร.วัดศรีมงคล , ร.ร.วัดสามัคคีภิรมย์และ ร.ร.วัดหนองแก้ว 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1849
-
9 ร.ร.บ้านโป่งตะเคียน, ร.ร.วัดต้นโพธิ์, ร.ร.วัดแสงสว่าง, ร.ร.บ้านโคกพนมดี, ร.ร.บ้านบางรุ่งโรจน์, ,ร.ร.วัดมูลเหล็ก, ร.ร.วัดกระทุ่มแพ้ว, ร.ร.บ้านบางปลาร้า 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
6897
-
10 ร.ร.วัดดงไชยมัน, ร.ร.บ้านด่าน, ร.ร.วัดโพธิ์งาม, ร.ร.วัดไชยมงคล 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2898
-
11 ร.ร.บ้านดงบัง, ร.ร.บ้่านห้วยเกษียร, ร.ร.วัดเนินสูง, ร.ร.วัดประสาทรังสฤษฎิ์, ร.ร.อนุบาลปราจีนบุรี,ร.ร.วัดหาดสะแก, 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5248
-
12 ร.ร.วัดนพคุณทอง, ร.ร.ชุมชนบ้านเกาะสมอ, ร.ร.วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76, ร.ร.อนุบาลศรีมหาโพธิ, ร.ร.วัดบุยายใบ 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4499
-
13 ร.ร.วัดกระแจะ, ร.ร.วัดเลียบ, ร.ร.วัดทุ่งตะลุมพุก, ร.ร.วัดประสาธน์รังสรรค์, ร.ร.บ้านคลองสอง, ร.ร.วัดประสาทรังสฤษฎิ์, ร.ร.วัดหลังถ้ำ 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3757
-
14 ร.ร.มารีวิทยา, ร.ร.ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม, จักรพงษ์พิทยาลัย,ร.ร.วัดไผ่งาม, ร.ร.เมืองปราจีนบุรี, ร.ร.วัดโบสถ์วิทยา, ร.ร.บ้ายโป่งกะพ้อ 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
25399
-
15 ร.ร.วัดตะเคียนทอง, วัดศรีสุทธาวาส, บ้านเขานันทา, บ้านหว้าเอน, วัดระเบาะไผ่ 6 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
3799
-
16 ร.ร.บ้านหนองชะอม, ชุมชนวัดบ้านโง้ง, บ้านวังทะลุ, บ้านโคกสว่าง 30 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
399
-
    รวมการผลิต  
68542