ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สถานศึกษา 14 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
-
2 สพป.ปทุมธานี 1 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4500
-
3 สพป.ปทุมธานี เขต 1 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
4 สพป.ปทุมธานี เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2200
-
5 สพป.ปทุมธานี เขต 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8000
-
6 สพป.ปทุมธานี เขต 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
7 สพป.ปทุมธานี เขต 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6500
-
8 สถานศึกษา 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8000
-
9 สถานศึกษา 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5600
-
10 สถานศึกษา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2200
-
11 สถานศึกษา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3200
-
12 สถานศึกษา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3348
-
13 สถานศึกษา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2013
-
14 สถานศึกษา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4378
-
15 สพป.ปทุมธานี เขต 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1250
-
16 สพป.ปทุมธานี เขต 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3200
-
17 สพป.ปทุมธานี เขต 1 และ สถานศึกษาในสังกัด 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2380
-
18 สถานศึกษา 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1540
-
19 สถานศึกษา 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1780
-
20 สถานศึกษา 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
-
21 สถานศึกษา 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
-
22 สถานศึกษา 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
-
23 สถานศึกษา 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1670
-
24 สถานศึกษา 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1120
-
25 สถานศึกษา 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
875
-
26 สถานศึกษา 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
680
-
27 สถานศึกษา 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
977
-
28 สถานศึกษา 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1110
-
29 สถานศึกษา 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
930
-
30 สถานศึกษา 29 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
31 สถานศึกษา 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1450
-
32 สถานศึกษา 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
680
-
33 สถานศึกษา 2 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
730
-
    รวมการผลิต  
83511