ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
2 โรงเรียนวัดนาบุญ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
-
6 โรงเรียนวัดนิเทศน์ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
7 โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
8 โรงเรียนวัดนิเทศน์ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
9 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
10 ร.ร.วัดลาดสนุ่น 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
11 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
97
12 โรงเรียนทองพูลอุทิศ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
900
13 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
14 โรงเรียนวัดพืชอุดม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
260
15 โรงเรียนกลางคลองสิบ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
16 โรงเรียนวัดโปรยฝน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
17 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
270
    รวมการผลิต  
13527