ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ปัตตานี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
26824
-
    รวมการผลิต  
26824