ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์ 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
3 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
4 โรงเรียนบ้านแม่กา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
599
5 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
6 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้- บ้านแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
7 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
8 โรงเรียนสาง ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
9 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
10 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
12 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
13 โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
14 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
15 โรงเรียนบ้านหนองสระ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
16 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
17 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
18 โรงเรียนบ้านกาดถี 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
280
19 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
20 โรงเรียนบ้านใหม่ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
21 โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
22 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
23 โรงเรียนบ้านค่าบน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
24 โรงเรียนบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
25 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
242
-
26 โรงเรียนบ้านโป่ง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
27 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
28 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
29 วิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
530
30 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
31 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
32 โรงเรียนบ้านปินเหนือ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
199
33 โรงเรียนบ้านปิน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
34 โรงเรียนบ้านดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ 17) 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
99
35 โรงเรียนบ้านเหล่า 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
36 วิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
830
-
    รวมการผลิต  
11349