ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ราชบุรี เขต 1 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
2 ร.ร.ดรุณาราชบุรี 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
3 ร.ร.นารีวิทยา 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
4 ร.ร.วัดเขาถ้ำกุญชร 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
5 สพป.ราชบุรี เขต 1 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
6 ร.ร.นารีวิทยา 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6000
-
7 สพป.รบ.1 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
8 ร.ร.ดรุณาราชบุรี 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
7000
-
9 ร.ร.วัดอัมพวัน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
10 ร.ร.บ้านทุ่งแจง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
11 ร.ร.วัดเจติยาราม 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
12 สพป.รบ.1 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
13 ร.ร.สุริยวงค์ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
14 ร.ร.เรืองวิทย์พระหฤทัย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
15 ร.ร.ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
16 ร.ร.ธรรมจารินีวิทยา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
17 ร.ร.วัดเขางูสันติธรรม 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
18 ร.ร.วัดชัฎใหญ่ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
19 ร.ร.วัดท้ายเมือง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
20 ร.ร.บ้านเขาช้าง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
21 ร.ร.วัดปากท่อ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
22 ร.ร.ชุมชนวัดทุ่งหลวง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
375
-
23 ร.ร.จรูญศรีวิทยา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
24 ร.ร.วัดเขาปิ่นทอง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
25 สพป.รบ.1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
26 ร.ร.วัดยางงาม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
27 ร.ร.วัดชัฎใหญ่ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
28 ร.ร.วัดเขาปิ่นทอง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
29 วัดเขาปิ่นทอง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
30 ร.ร.บ้านนาคอก 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
31 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
324
-
32 ร.ร.วัดนาขุนแสน 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
33 ร.ร.บ้านจอมบึง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
389
-
34 ร.ร.บ้านห้วยท่าช้าง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
35 ร.ร.บ้านหนองน้ำใส 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
36 ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
-
37 ร.ร.วัดอรุณรัตนคีรี 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
38 ร.ร.บ้านหนองขนาก 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
39 สพป.ราชบุรี เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
40 ร.ร.กองทัพบกอุปถัมภ์\"โยธินวิทยา\" 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
41 ร.ร.กองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
42 ร.ร.พิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
43 ร.ร.วัดห้วยหมู 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
44 ร.ร.บ้านหนองตาเนิด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
45 ร.ร.วัดหัวป่า 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
46 ร.ร.วัดพิบูลวนาราม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
47 ร.ร.บ้านกล้วย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
48 ร.ร.บ้านท่ามะขาม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
448
-
49 สพป.รบ.1 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
50 ร.ร.วัดดอนทราย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
51 ร.ร.บ้านจอมบึง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1211
-
52 ร.ร.วัดนาหนอง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
75
-
53 สพป.รบ.1 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
54 ร.ร.ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
55 สพป.รบ.1 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1300
-
56 ร.ร.บ้านจอมบึง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1400
-
57 ร.ร.วัดบางกระ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
829
-
58 ร.ร.บ้านหนองไผ่ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
59 ร.ร.บ้านบึง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
354
-
60 ร.ร.วัดวังมะนาว 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
210
-
61 สพป.รบ.1 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
62 ร.ร.บ้านหนองหม้อข้าว 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
63 ร.ร.บ้านห้วยยาง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
64 สพป.รบ.1 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
-
65 ร.ร.วัดหนองกระทุ่ม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
-
66 ร.ร.บ้านห้วยยาง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
67 สพป.รบ.1 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
68 ร.ร.บ้านทุ่งศาลา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
389
-
69 ร.ร.บ้านบึง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
380
-
70 สพป.รบ.1 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
71 สพป.รบ.1 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
72 สพป.รบ.1 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
73 สพป.รบ.1 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
74 สพป.รบ.1 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
    รวมการผลิต  
61684