ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ระยอง เขต 1 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
7900
-
    รวมการผลิต  
7900