ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
3 โรงเรียนบ้านเขาแดง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
4 โรงเรียนวัดชะแล้ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
5 โรงเรียนวัดเถรแก้ว 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
7 โรงเรียนวัดกระดังงา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
170
8 โรงเรียนวัดกาหรำ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
110
9 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
10 โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ อ.เมืองฯ จ.สงขลา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
11 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
12 โรงเรียนบ้านเขาแดง 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
13 โรงเรียนบ้านควนจง 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
189
14 โรงเรียนวัดทำนบตางหน 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
180
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
16 โรงเรียนบ้านนาทองสุก 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
17 โรงเรียนวัดโตนดด้วน 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
18 โรงเรียนวัดบ่อแดง 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
19 โรงเรียนบ้านเขาแดง 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
20 โรงเรียนวัดหัววัง, โรงเรียนวัดผักกูด 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
21 โรงเรียนวัดตาหลวงคง 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
220
22 โรงเรียนบ้านบางดาน 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
23 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
189
24 โรงเรียนบ้านรับแพรก 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
189
25 โรงเรียนบ้านหนองหอย 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
26 โรงเรียนวัดพังยาง 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
190
27 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
28 โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
220
29 โรงเรียนวัดกลาง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
30 โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
31 โรงเรียนวัดป่าขาด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
32 โรงเรียนวัดชะแล้ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
33 โรงเรียนวัดแม่เปียะ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
34 โรงเรียนบ้านนาทองสุก 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
35 โรงเรียนบ้านท่าแคง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
240
36 โรงเรียนบ้านรับแพรก 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
589
37 โรงเรียนวัดบางเขียด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
38 โรงเรียนวัดทุ่งโตนด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
39 โรงเรียวัดแช่มอุทิศ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
203
40 โรงเรียนวัดหนองหอย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
220
41 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
42 โรงเรียนวัดสามี 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
43 โรงเรียนข้านจะทิ้งพระ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
789
44 โรงเรียนวัดบ่อแดง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
45 โรงเรียนวัดคูวา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
280
46 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
850
47 โรงเรียนวัดหน้าเมือง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
209
48 โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
49 โรงเรียนวัดคลองเป็ด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
440
50 โรงเรียนบ้านเขาแดง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
51 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
139
52 โรงเรียนบ้านชะแม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
340
53 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
454
54 โรงเรียนบ้านต้นปริง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
280
55 โรงเรียนวัดแม่เปียะ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
410
56 โรงเรียนวัดกลาง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
57 โรงเรียนบ้านต้นปริง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
280
58 โรงเรียนวัดพังตรี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
160
59 โรงเรียนวัดอ่างทอง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
410
60 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
889
61 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
62 โรงเรียนวัดขนุน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
270
63 โรงเรียนวัดท่าหิน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
760
64 โรงเรียนวัดทำนบตางหน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
65 โรงเรียนวัดป่าขาด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
180
-
66 โรงเรียนวัดแจ้ง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
67 โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
850
68 โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
750
69 โรงเรียนวัดวาส 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
70 โรงเรียนวัดจาก 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
420
71 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
220
72 โรงเรียนวัดมหาการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
249
73 โรงเรียนวัดประตูเขียน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
74 โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
75 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
130
76 โรงเรียนวัดมะขามคลาน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
77 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
78 โรงเรียนวัดผักกูด, โรงเรียนวัดหัววัง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
79 โรงเรียนวัดห้วยพุด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
80 โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
130
81 โรงเรียนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
82 โรงเรียนวัดคูวา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
180
83 โรงเรียนวัดประดู่หอม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
84 โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
530
85 โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
86 โรงเรียนบ้านหัวเขา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
87 โรงเรียนบ้านเขาแดง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
580
88 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
89 โรงเรียนวัดหน้าเมือง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
90 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
91 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
92 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
93 โรงเรียนวัดป่าขวาง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
240
94 โรงเรียนบ้านบางดาน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
95 โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
130
96 โรงเรียนวัดบางเขียด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
289
97 โรงเรียนวัดกลาง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
98 โรงเรียนวัดจันทน์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
160
99 โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
264
100 โรงเรียนวัดแหลมวัง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
101 โรงเรียนบ้านแหลมจาก 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
102 โรงเรียนวัดคูขุด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
103 โรงเรียนวัดสามี 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
104 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
105 โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
106 โรงเรียนวัดประตูเขียน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
720
-
107 โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
209
108 โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
210
-
109 โรงเรียนวัดบางหรอด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
110 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
111 โรงเรียนวัดวาส 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
112 โรงเรียนวัดแม่เปียะ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
490
-
113 โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
114 โรงเรียนวัดทรายขาว 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
115 โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
116 โรงเรียนวัดชะแล้ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
117 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
118 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
360
119 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
520
120 โรงเรียนวัดทำนบตางหน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
270
-
121 โรงเรียนวัดคูวา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
195
122 โรงเรียนวัดห้วยลาด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
123 โรงเรียนบ้านปากแตระ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
730
124 โรงเรียนบ้านขี้นาก 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
440
125 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
126 โรงเรียนวัดบ่อตรุ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1250
127 โรงเรียนวัดประดู่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
360
128 โรงเรียนวัดแม่เปียะ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
129 โรงเรียนวัดเถรแก้ว 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
130 โรงเรียนวัดจันทน์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
140
131 โรงเรียนวัดประตูไชย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
580
132 โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
133 โรงเรียนวัดโลกา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
134 โรงรเรียนวัดศรีไชย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
170
-
135 โรงเรียนบ้านแหลมหาด 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
550
136 โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
137 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
138 โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
710
139 โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
140 โรงเรียนวัดตาหลวงคง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
420
141 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
765
142 โรงเรียนวัดกระดังงา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
330
143 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
144 โรงเรียนวัดปะโอ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
900
145 โรงเรียนวัดคูขุด (เพื่อมประชานุกูล) 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
-
146 โรงเรียนวัดสีหยัง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
439
147 โรงเรียนวัดป่าขวาง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
290
148 โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
149 โรงเรียนวัดกาหรำ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
150 โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
151 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
581
152 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
278
153 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1738
154 โรงเรียนวัดทุ่งโตนต 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
155 โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
190
156 โรงเรียนวัดเลียบ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
489
157 โรงเรียนบ้านขนุน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
158 โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
159 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
385
160 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
161 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
162 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
163 โรงเรียนวัดบางเขียด 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
141
164 โรงเรียนบ้านรัดปูน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
165 โรงเรียนวัดกลาง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
166 โรงเรียนวัดหัวเค็ด 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
110
167 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
190
168 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
351
169 โรงเรียนวัดตาหลวงคง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
440
170 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1099
171 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
172 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
890
173 โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1100
174 โรงเรียนบ้านขนุน 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
540
175 โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
176 โรงเรียนวัดแม่เปียะ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
785
177 โรงเรียนในเมือง 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1112
178 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
262
179 โรงเรียนวัดพังเภา 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
180 โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
181 โรงเรียนวัดโรง 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
182 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
183 โรงเรียนบ้านหัวเขา 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
184 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
185 โรงเรียนวัดนางเหล้า 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
186 โรงเรียนวัดสามกอง 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
187 โรงเรียนวิเชียนชม 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
9000
188 โรงเรียนบ้านยางงาม 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
240
189 โรงเรียนวัดอ่าวบัว 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
540
190 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
360
191 โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
380
-
192 โรงเรียนวัดทุ่งบัว 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
820
193 โรงเรียนบ้านกลาง 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
    รวมการผลิต  
81959