ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
2 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
3 โรงเรียนพงตงประธานคีรีวัฒน์ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5550
-
5 สพม.16 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
6 โรงเรียนสะเดา \"ขรรค์ชัยกลัมพลานนท์อนุสรณ์\" 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
7 ห้องศิลปะโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4500
-
8 สพม.16 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
9 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
-
10 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
11 สพม.16 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
12 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3485
-
13 สพม.16 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
14 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
15 สพม.16 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
16 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
17 โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
18 โรงเรียนสทิงพระวิทยา 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
19 โรงเรียนบางกล่ำ รัชมังคลาภิเษก 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
20 โรงเรียนบางกล่ำ รัชมังคลาภิเษก 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
21 โรงเรียนสตูลวิทยา 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
-
22 โรงเรียนละงูพิทยาคม 19 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
23 โรงเรียนควนเนียงวิทยา 20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
-
24 โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
25 โรงเรียนจะนะวิทยา 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
26 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 26 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
27 โรงเรียนเทพา 26 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
    รวมการผลิต  
44235