ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
2 โรงเรียนบ้านบาก สพป.อบ.2 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
3 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
4 ห้องสมุดโรงเรียนบ้านสงยาง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
5 อาคารเรียนโรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
6 ห้องสมุดโรงเรียนบ้านสงยาง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
7 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
120
-
8 โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
9 โรงเรียนบ้านขุมคำ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
10 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
11 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
12 โรงเรียนบ้านคำกลาง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
13 โรงเรียนบ้านตากแดด 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
14 โรงเรียนบ้านด่านหม่วน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
15 โรงเรียนบ้านคันพะลาน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
60
16 โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
    รวมการผลิต  
4079