ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.อุทัยธานี เขต 1,โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี,โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
205
    รวมการผลิต  
205