สรุปรวมจำนวนโบว์ที่ผลิต      10,624,884 ชิ้น

สรุปรวมจำนวนโบว์ที่แจกจ่าย   9,425,756 ชิ้น

ที่
ชื่อเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวนโบว์ที่ผลิต
(คลิก)
จำนวนโบว์ที่แจก
(คลิก)
วิดิโอ
(คลิก)
รูปภาพ
(คลิก)
 
1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 
2 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
 
3 สพป. สกลนคร เขต 2
 
4 สพป. สกลนคร เขต 1
 
5 สพป. ลพบุรี เขต 2
 
6 สพป. เชียงใหม่ เขต 2
 
7 สพม. เขต 2
 
8 สพป. มหาสารคาม เขต 3
 
9 สพม. เขต 28
 
10 สพป. ชัยภูมิ เขต 1
 
11 สพม. เขต 11
 
12 สพป. สิงห์บุรี เขต 1
 
13 สพป. สระแก้ว เขต 1
 
14 สพม. เขต 23
 
15 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
 
16 สพป. นครราชสีมา เขต 4
 
17 สพม. เขต 4
 
18 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
 
19 สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
 
20 สพป. กรุงเทพมหานคร
 
21 สพป. กระบี่ เขต 1
 
22 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
 
23 สพม. เขต 25
 
24 สพป. ขอนแก่น เขต 1
 
25 สพป. ภูเก็ต เขต 1
 
26 สพป. นครปฐม เขต 2
 
27 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 
28 สพป. อุทัยธานี เขต 2
 
29 สพม. เขต 18
 
30 สพป. มหาสารคาม เขต 1
 
31 สพป. อุบลราชธานี เขต 3
 
32 สพป. สกลนคร เขต 3
 
33 สพป. นราธิวาส เขต 1
 
34 สพป. นครปฐม เขต 1
 
35 สพม. เขต 38
 
36 สพม. เขต 31
 
37 สพป. เลย เขต 1
 
38 สพม. เขต 32
 
39 สพป. อำนาจเจริญ เขต 1
 
40 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
 
41 สพป. นครสวรรค์ เขต 1
 
42 สพป. นครนายก เขต 1
 
43 สพป. นครราชสีมา เขต 1
 
44 สพป. สุโขทัย เขต 1
 
45 สพป. สระแก้ว เขต 2
 
46 สพม. เขต 21
 
47 สพม. เขต 13
 
48 สพม. เขต 24
 
49 สพป. พะเยา เขต 2
 
50 สพป. เพชรบุรี เขต 1
 
51 สพป. ปทุมธานี เขต 1
 
52 สพป. สงขลา เขต 1
 
53 สพป. อุบลราชธานี เขต 5
 
54 สพม. เขต 30
 
55 สพม. เขต 17
 
56 สพป. นครราชสีมา เขต 6
 
57 สพป. ชัยนาท เขต 1
 
58 สพม. เขต 9
 
59 สพม. เขต 1
 
60 สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
 
61 สพม. เขต 12
 
62 สพป. อ่างทอง เขต 1
 
63 สพป. ชัยภูมิ เขต 2
 
64 สพป. หนองคาย เขต 2
 
65 สพป. นครพนม เขต 1
 
66 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
 
67 สพป. ราชบุรี เขต 1
 
68 สพป. ชลบุรี เขต 3
 
69 สพม. เขต 19
 
70 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
 
71 สพป. อุดรธานี เขต 1
 
72 สพป. หนองคาย เขต 1
 
73 สพป. ตาก เขต 2
 
74 สพป. สุรินทร์ เขต 1
 
75 สพป. ชลบุรี เขต 2
 
76 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
 
77 สพป. สุรินทร์ เขต 2
 
78 สพป. ชัยภูมิ เขต 3
 
79 สพป. ระนอง เขต 1
 
80 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4
 
81 สพป. มหาสารคาม เขต 2
 
82 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
 
83 สพป. ตาก เขต 1
 
84 สพม. เขต 33
 
85 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
 
86 สพม. เขต 5
 
87 สพป. สมุทรปราการ เขต 2
 
88 สพป. ราชบุรี เขต 2
 
89 สพม. เขต 16
 
90 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
 
91 สพป. ขอนแก่น เขต 4
 
92 สพม. เขต 7
 
93 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
 
94 สพป. พิจิตร เขต 2
 
95 สพป. สุรินทร์ เขต 3
 
96 สพม. เขต 6
 
97 สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
 
98 สพม. เขต 36
 
99 สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
 
100 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2
 
101 สพป. พัทลุง เขต 2
 
102 สพป. เชียงใหม่ เขต 3
 
103 สพม. เขต 39
 
104 สพม. เขต 40
 
105 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
 
106 สพป. ขอนแก่น เขต 3
 
107 สพป. บึงกาฬ เขต 1
 
108 สพป. ยโสธร เขต 1
 
109 สพป. นครราชสีมา เขต 5
 
110 สพม. เขต 22
 
111 สพป. ลำพูน เขต 2
 
112 สพป. ปัตตานี เขต 1
 
113 สพป. พิจิตร เขต 1
 
114 สพป. ตรัง เขต 2
 
115 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1
 
116 สพป. อุบลราชธานี เขต 4
 
117 สพป. น่าน เขต 1
 
118 สพม. เขต 41
 
119 สพป. อุบลราชธานี เขต 1
 
120 สพป. พังงา เขต 1
 
121 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
 
122 สพป. เลย เขต 2
 
123 สพป. ลำปาง เขต 3
 
124 สพม. เขต 14
 
125 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
 
126 สพป. สมุทรสงคราม เขต 1
 
127 สพป. จันทบุรี เขต 1
 
128 สพม. เขต 10
 
129 สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
 
130 สพป. เชียงราย เขต 4
 
131 สพป. ยโสธร เขต 2
 
132 สพป. สงขลา เขต 2
 
133 สพป. ขอนแก่น เขต 5
 
134 สพป. กาญจนบุรี เขต 4
 
135 สพป. ขอนแก่น เขต 2
 
136 สพป. เชียงใหม่ เขต 1
 
137 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2
 
138 สพป. น่าน เขต 2
 
139 สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
 
140 สพป. ปทุมธานี เขต 2
 
141 สพป. ระยอง เขต 2
 
142 สพป. สุโขทัย เขต 2
 
143 สพป. เชียงราย เขต 3
 
144 สพป. นครราชสีมา เขต 3
 
145 สพป. กำแพงเพชร เขต 2
 
146 สพป. แพร่ เขต 1
 
147 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
 
148 สพม. เขต 15
 
149 สพป. พะเยา เขต 1
 
150 สพป. นครพนม เขต 2
 
151 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
 
152 สพป. ยะลา เขต 1
 
153 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
 
154 สพป. ตรัง เขต 1
 
155 สพป. นครสวรรค์ เขต 3
 
156 สพป. สระบุรี เขต 1
 
157 สพป. กาญจนบุรี เขต 1
 
158 สพป. พิษณุโลก เขต 1
 
159 สพป. กำแพงเพชร เขต 1
 
160 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
 
161 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
 
162 สพป. ระยอง เขต 1
 
163 สพป. นราธิวาส เขต 3
 
164 สพป. เชียงราย เขต 1
 
165 สพป. สมุทรสาคร เขต 1
 
166 สพป. ชุมพร เขต 2
 
167 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
 
168 สพป. กาญจนบุรี เขต 3
 
169 สพป. ลพบุรี เขต 1
 
170 สพป. สงขลา เขต 3
 
171 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
 
172 สพม. เขต 42
 
173 สพป. นครสวรรค์ เขต 2
 
174 สพป. เชียงใหม่ เขต 6
 
175 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
 
176 สพป. ชลบุรี เขต 1
 
177 สพป. ยะลา เขต 2
 
178 สพม. เขต 35
 
179 สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
 
180 สพป. อุบลราชธานี เขต 2
 
181 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
 
182 สพม. เขต 26
 
183 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
 
184 สพป. นครราชสีมา เขต 7
 
185 สพป. ลำพูน เขต 1
 
186 สพม. เขต 20
 
187 สพม. เขต 27
 
188 สพม. เขต 3
 
189 สพป. จันทบุรี เขต 2
 
190 สพป. ลำปาง เขต 2
 
191 สพป. นราธิวาส เขต 2
 
192 สพป. เชียงราย เขต 2
 
193 สพป. นนทบุรี เขต 2
 
194 สพป. นนทบุรี เขต 1
 
195 สพป. อุดรธานี เขต 4
 
196 สพป. เชียงใหม่ เขต 4
 
197 สพป. สตูล เขต 1
 
198 สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
 
199 สพป. พัทลุง เขต 1
 
200 สพป. มุกดาหาร เขต 1
 
201 สพป. เลย เขต 3
 
202 สพป. ลำปาง เขต 1
 
203 สพป. เพชรบุรี เขต 2
 
204 สพป. ปัตตานี เขต 3
 
205 สพป. แพร่ เขต 2
 
206 สพป. ปัตตานี เขต 2
 
207 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
 
208 สพป. พิษณุโลก เขต 3
 
209 สพป. สมุทรปราการ เขต 1
 
210 สพป. เชียงใหม่ เขต 5
 
211 สพม. เขต 34
 
212 สพม. เขต 37
 
213 สพป. สระบุรี เขต 2
 
214 สพป. นครราชสีมา เขต 2
 
215 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
 
216 สพป. อุดรธานี เขต 2
 
217 สพม. เขต 8
 
218 สพป. พิษณุโลก เขต 2
 
219 สพป. กาญจนบุรี เขต 2
 
220 สพป. ชุมพร เขต 1
 
221 สพม. เขต 29
 
222 สพป. อุทัยธานี เขต 1
 
223 สพป. อุดรธานี เขต 3
 
224 สพป. ตราด เขต 1
 
225 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
 
226 สพป. ยะลา เขต 3